Tin tiêu điểm

Hiện nay, Việt Nam vẫn có trên 20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế mặc dù cũng đã có sự hỗ trợ của Nhà nước. Kinh phí đồng chi trả của người có thẻ theo Luật Bảo hiểm y tế cũng sẽ là gánh nặng lớn đối với ...
Chủ đề truyền thông năm 2021 “Việt nam Chiến thắng COVID - Chấm dứt bệnh Lao”.
THÔNG BÁO MỘT SỐ YÊU CẦU KHI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG Để đảm bảo an toàn cho quý bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long, đồng thời tích cực đẩy lùi dịch ...
TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA
BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ 7 NHIỆM KỲ 2019 - 2022
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ
NGÀY HỘI 5S
Tin tức
Nghiên cứu – Đào tạo
Chỉ đạo tuyến

THÔNG TƯ 04/2016/TT-BYT về khám chữa bệnh BHYT liên quan đến bệnh lao

Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. Nguyên tắc chung Người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám chữa bệnh (KCB) lao được KCB, thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này. Người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến KCB lao được chuyển tuyến KCB BHYT theo các quy định về chuyển tuyến và theo quy định tại Thông tư này.

Công tác xã hội
Quản lý chất lượng

Thông báo


Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh