TIN TỨC Y TẾ

HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA 2019 (COVID-19)
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]


Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành " Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

https://drive.google.com/file/d/10h4_set-xESP2pIilzZ-EzdjImuZlT3D/view?usp=sharing
P.KHTC-CĐT Theo Bộ Y tế

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh