TIN TỨC Y TẾ

THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 804/SYT-NV VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN ỨNG DỤNG KHAI BÁO SỨC KHỎE TOÀN DÂN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH THỐNG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]


Căn cứ Công văn số 1133/UBND-VX ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân và cung cấp thông tin chính thống tình hình dịch bệnh.

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Tập tin đính kèm

P.KHTC-CĐT Theo SỞ Y TẾ

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh