THÔNG BÁO

Ngày 11/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Hiện nay Ethambutol chưa được cung cấp đủ để sử dụng. Theo chỉ đạo của Bệnh viện Phổi Trung ương - CTCLQG, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau : 1. Sử dụng phác đồ 2SRHZ/4RH cho bệnh nhân lao mới 2. Sử dụng phác đồ 2SRHZE/ 1RHZE/5RH cho bệnh nhân lao tái trị 3. Tạm thời bỏ EM trong giai đoạn duy trì cho đến khi được cung cấp trở lại Ethambutol.
SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh