CHỈ ĐẠO TUYẾN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LAO MỚI CHO TRẺ EM (Đính kèm Công văn số: 48/BVPTW-DAPCT ngày 10 tháng 01 năm 2018)
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2018) ]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LAO MỚI CHO TRẺ EM (Đính kèm Công văn số: 48/BVPTW-DAPCT ngày 10 tháng 01 năm 2018) Công thức thuốc lao mới được tối ưu hóa cho trẻ em là thuốc kết hợp liều cố định (FDC: fixed dose combination), có thể hòa tan trong nước, có hàm lượng phù hợp với liều điều trị cho trẻ.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LAO MỚI CHO TRẺ EM
(Đính kèm Công văn số: 48/BVPTW-DAPCT ngày 10 tháng 01 năm 2018)P KHTCCĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh