CHỈ ĐẠO TUYẾN

Quyết định 4562/QĐ-BYT ngày 19/7/2018: BỘ Y TẾ BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN" HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
[ Cập nhật vào ngày (22/08/2018) ]


Ngày 19/7/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số: 4562/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn tính"

 

Nội dung tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” ban hành kèm theo quyết định được đăng tải ở link dưới đâyP KHTCCĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh