CHỈ ĐẠO TUYẾN

Thông Tư Số 39/2018/TT-BYT
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2018) ]

Triển khai thực hiện thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

Bộ Y Tế

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh