BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

CÔNG KHAI BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (05/02/2021) ]

Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế Vĩnh long, Bệnh viện Lao và bệnh phổi vĩnh long tự tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020


Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế Vĩnh long, Bệnh viện Lao và bệnh phổi vĩnh long tự tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng  bệnh viện năm 2020

 
Tập tin đính kèm

P.KHTC- CĐT

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh