TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện Phổi Vĩnh long bổ sung danh mục mới trong khám chữa bệnh
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ]

Nhằm bổ sung kịp thời các dịch vụ kỹ thuật phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long đã được Sở y tế phê duyệt 04 dịch vụ kỹ thuật


Nhằm bổ sung kịp thời các dịch vụ kỹ thuật phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long đã được Sở y tế phê duyệt 04 dịch vụ kỹ thuật  thuộc tuyến 2 (đúng tuyến) mà Bệnh viện Phổi thực hiện được trong Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế (Tổng số 04 danh mục kỹ thuật được phê duyệt, có đính kèm theo Quyết định).

gồm:

1.    Định lượng D-Dimer ( mục 54 chương hóa sinh)

2.    Định lượng Pro-calcitonin ( mục 130 chương hóa sinh)

3.     Định lượng Ferritin ( mục 63 chương hóa sinh)

4.    Định lượng  CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)

P.KHTC- CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh