TIN TỨC Y TẾ

Bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Năm 2021 tới đây, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.

Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 qua “Thông điệp 5K”:

Trong 3 ngày (15 – 17/09/2020), Văn phòng Hội Phòng, chống lao Hoàng gia Hà Lan phối hợp Chương trình Phòng, chống lao Quốc gia và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn đọc phim X-quang phổi cho gần 50 bác sĩ, cán bộ chống lao tuyến tỉnh và huyện.
SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh