TIN TỨC Y TẾ

V/V THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SÔ 3128/QĐ-BYT NGÀY 17/7/2020
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2020) ]


Thực hiện Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú"...
Tập tin đính kèm

PKHTC-CĐT Theo Sở Y Tế

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh