TIN TỨC Y TẾ

Điểm mới về chính sách BHYT từ 01/01/2021
[ Cập nhật vào ngày (04/01/2021) ]

Bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Năm 2021 tới đây, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.


* Từ 01/01/2021, được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trái tuyến tỉnh
Đây là một trong những chính sách mang lại niềm vui lớn cho mọi người dân tham gia BHYT trên cả nước. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, từ năm 2021, người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến với tỷ lệ như sau:
- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán là 60%);
- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Tuy nhiên đối với khám chữa bệnh ngoại trú vẫn thực hiện việc chuyển tuyến theo quy định:
- Thông tuyến huyện
- Chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tỉnh, tỉnh lên trung ương
-Riêng đối với khám chữa bệnh lao thì vẫn thực hiện theo thông tư 04/2016/TT-BYT : bệnh nhân được chuyển từ tuyến xã lên tuyến tỉnhPKHTC-CĐT Theo Bộ Y Tế

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh