CHỈ ĐẠO TUYẾN

Quyết định 4067/QĐ-BYT
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ]

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV


Quyết định 4067/QĐ-BYT, ngày 24/08/2021 về việc ban hành Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV
P.KHTC- CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh