GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

KHOA LAO - LAO/HIV - LAO KHÁNG THUỐC

1.Chức năng:

- Khoa Lao - Lao/HIV - Lao kháng thuốc là một khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện,
- Có chức năng thực hiện công tác khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị những ca lao mới, lao/HIV, lao kháng thuốc theo đúng phác đồ quy định của Bộ y tế và của chương trình chống lao Quốc gia
- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa chương trình HIV/AIDS và chương trình chống lao.
- Quản lý các phản ứng phụ của thuốc kháng lao và quy trình xử lý.
- Quản lý điều trị bệnh lao kháng thuốc, phối hợp điểm điều trị lao kháng thuốc, thực hiện qui trình chuyển bệnh nhân và điều trị ngoại trú
- Lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phát hiện lao/HIV, lao kháng thuốc.
- Bố trí , sắp xếp, quản lý, phân công nhân lực cho phù hợp khoa

2. Nhiệm vụ:

- Điều trị cho người lớn và trẻ em mắc lao, lao/HIV, lao kháng thuốc theo đúng quy định.
- Khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị nội trú những bệnh nhân lao, bệnh nhân lao có biến chứng kèm theo đã ổn định chuyển chương trình tiếp tục quản lý điều trị đối bệnh lao mới .
- Phối hợp chăm sóc, điều trị HIV/AIDS trong việc chẩn đoán và điều trị lao ở người nhiểm HIV và điều trị sớm ARV ở người bệnh lao nhiểm HIV
- Thực hiện tư vấn , xét nghiệm và dự phòng HIV cho người bệnh lao.
- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới về việc phối hợp chương trình phòng chống HIV/AIDS và chương trình phòng chống lao thành phố, thị xã , huyện .
- Quản lý điều trị bệnh lao kháng thuốc .
- Tư vấn bệnh nhân và thân nhân giữ gìn sức khoẻ tiếp tục điều trị đúng liều, đều đặn, đủ thời gian và tự giác phòng chống lây lan mầm bệnh tại gia đình và cộng đồng; chống lây chéo trong khoa.

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh