GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

KHOA DINH DƯỠNG

 

1.Chức năng

Khoa Dinh Dưỡng có nhiệm vụ thực hiện chế độ ăn cho người bệnh, thức ăn được đưa đến tận khoa phòng, bảo đảm các qui định về ATVSTP, tham vấn dinh dưỡng, tham gia NCKH.

2. Nhiệm vụ

- Tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân.<
- Cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý.
- Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị
-Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong bệnh viện - Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh