Tin tức

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

1. Tổng số tiêu chí áp dụng đánh giá: 78/83 Tiêu chí
2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%
3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 269 (Có hệ số: 289)
4. Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.40

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 269 (Có hệ số: 289)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.40

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC  Mức 1   Mức 2  Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
 SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT  3 5 32 30 8 78
 % TIÊU CHÍ ĐẠT 3.85 6.41 41.03 38.46 10.26 78

 

                            

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvlpvinhlong.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 - 2023 | bvlpvinhlong.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status